کلمپ آمپرمتر دیجیتال فرکانس متر 3282 _ hioki

"DIGITAL CLAMP ON HiTESTER کلمپ آمپرمتر دیجیتال فرکانس متر TrueRMS"
کلمپ آمپرمتر دیجیتال فرکانس متر 3282    _  hioki

"DIGITAL CLAMP ON HiTESTER
کلمپ آمپرمتر دیجیتال
فرکانس متر
TrueRMS

قابلیت اندازه گیری:
جریان AC : 1000A
ولتاژ AC : 1000V
ولتاژ DC : 1000V
مقاومت الکتریکی : 100KΩ

"

104
21 تیر 1394 - 12:17 31 تیر 1394 - 17:08
5.jpg