آمپرمتر2017 _ KYORITSU

"AC DIGITAL CLAMP METER Model: 2017 کلمپ آمپرمتر600A AC"
آمپرمتر2017    _    KYORITSU

"AC DIGITAL CLAMP METER
Model: 2017
کلمپ آمپرمتر600A AC
:قابلیت اندازه گیری
Aجریان:0 ~ 600 AC
Vولتاژ: 0 ~ 600 AC
مقاومت الکتریکی: 0 ~ 200Ω
:دیگر قابلیت ها
تست اتصال کوتاه - بیزر
208(L)x91(W)x40(D)mm:ابعاد
Condtinuity Size:Ø33mm
"

96
22 تیر 1394 - 11:34 22 تیر 1394 - 11:40
10.jpg