آمپرمتر دیجیتال20-3280 _ hioki

"CLAMP ON HiTESTER کلمپ آمپرمتر دیجیتال True RMS"
آمپرمتر دیجیتال20-3280     _  hioki

"CLAMP ON HiTESTER
کلمپ آمپرمتر دیجیتال
True RMS

قابلیت اندازه گیری:
جریان AC : 1000A
ولتاژ AC : 750V
ولتاژ DC : 600V
مقاومت الکتریکی : 42MΩ"

99
21 تیر 1394 - 12:12 31 تیر 1394 - 17:08
4.jpg