آمپرمتر عقربه ای2805 _ KYORITSU

"AC ANALOGUE CLAMP METER Model: 2805 کلمپ آمپرمتر عقربه ای600A AC"
آمپرمتر عقربه ای2805    _    KYORITSU

"AC ANALOGUE CLAMP METER
Model: 2805
کلمپ آمپرمتر عقربه ای600A AC
قابلیت اندازه گیری:
Aجریان:0 ~ 300 AC
Vولتاژ: 0 ~ 600 AC
مقاومت الکتریکی: 0 ~ 2KΩ
220(L)x83(W)x40(D)mm:ابعاد
Condtinuity Size:Ø35mm
"

78
22 تیر 1394 - 12:17
17.jpg