products

آمپرمتر - آمپرسنج - آمپر سنج

آمپرمتر - آمپرسنج - آمپر سنج

آمپرمتر چیست؟

به دلیل قابل لمس و دیده نشدن الکترون ها و پروتون ها نمی توانیم میزان آن ها ر اندازه گیری و شمارش نمود در نتیجه به دستگاهی نیازمند هستیم که بتوانیم با کمک آن میزان الکترون ها و پروتون ها را بررسی کرد .میزان روشنایی بیانگر میزان شدت جریان موجود در مدار می باشد .اگر میزان شدت جریان خیلی کم باشد لامپ روشن نمی شود و اگر شدت جریان خیلی زیاد باشد لامپ می سوزد برای شناسایی و رفع این مشکل از آمپرمتر استفاده می شود.

آمپرمتر میزان شدت جریان برق که از آن عبور می کند را به وسیله میزان انحراف عقربه آمپرمتر نشان می دهد که به چه میزان بار الکتریکی در ثانیه از آن عبور می کند .

یکی از تجهیزات پر کاربرد برای اندازه گیری جریان عبوری از یک مدار می باشد. این محصول برای نصب تجهیزات ابزار دقیق، اتوماسیون صنعتی، آزمایش های الکترونیک و کارگاه های برق کاربرد بسیاری دارند. می توان از بسیاری از موارد آمپرمتر را به کنتور آب مشابه بدانیم به این جهت که هر دوی آنها را باید در مدار قرار دهیم که جریان الکتریسیته از آن بگذرد تا شدت آن را بسنجیم. در واقع ایت نوع اتصال، اتصال متوالی می باشد.

 

انواع آمپرمتر

آمپرمتر یکی از زیرمجموعه های تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق می باشد که در دو نوع دیجیتال و آنالوگ در بازار عرضه می گردد که هرکدام دارای ویژگی ها و کاربرد های مختلفی می باشند.

آمپرمتر سیم پیچ متحرک :

در این نوع از آمپرمتر با استفاده از انحراف مغناطیسی، جایی که جریان عبوری از سیم پیچ باعث حرکت سیم پیچ در جهت میدان مغناطیسی می شود.

آمپرمتر آهنربای محرک:

در واقع عملکرد آمپرمترهای آهنربای متحرک مشابه عملکرد سیم پیچ متحرک می باشد، اما با یک تفاوت که سیم پیچ در داخل آمپرمتر قرار گرفته و یک آهنربای دایم عقربه را به حرکت در می آورد.این نوع از آمپرمتر توانایی اندازه گیری جریان های بیشتر تا چند ده آمپر را دارد.

آمپرمترهای الکترو دینامیکی:

در آمپرمترهای الکترودینامیکی از آهنربای الکتریکی بجای استفاده از آهنربای دایمی برای حرکت عقربه به کار می رود .این آمپرمتر قادر به اندازه گیری جریان های AC و DC می باشد

آمپرمتر انتگرال:

در این آمپرمترها جریان در مدت زمان کارکرد جمع می شودکه در این مدل جریان و زمان را نمایش می دهد که متناسب با انرژی انتقالی توسط جریان می باشد.که در انرژی میترها (میتر وات-ساعت) و تخمین شارژ باتری ها و خازن ها استفاده کرد.

z