کنترلر دما AT02 _ anly

"PID Temperature CONTRILLER _ PID نشان دهنده، کنترل کننده دما"
کنترلر دما  AT02     _    anly

"AT02
PID Temperature CONTRILLER
(PID)نشان دهنده، کنترل کننده دما
تنظیم و استفاده آسان
(جبران سازی خطا)ON/OFF,PID,PI,Pانتخاب نوع عملکرد
به صورت دلخواهSSRخروجی رله و یا
PTو سنسور100 (K,J,R)ورودی انواع ترموکوپل
قابل استفاده برای کوره ها و یخچال ها
دارای قفل پنل
دارای جبران سازی خطای گذرا و ماندگار
در 5 سایز مختلف: 96×96، خوابیده 96×48، ایستاده 96×48، 48×48، 72×72
"

98
20 تیر 1394 - 12:47 31 تیر 1394 - 17:41
1.jpg