پراب دمای معمولی TP-01 _ lutron

"TP-01 پراب دمای معمولی"
پراب دمای معمولی   TP-01    _   lutron

"TP-01
پراب دمای معمولی
قابلیت اندازه گیری:-40 ~ +250 C"

108
29 تیر 1394 - 10:50 31 تیر 1394 - 12:04
25.jpg