پالس الکترونیک سیستم DHT11

هوشمند سازی، کنترل و ابزار دقیق کنترلر دما و رطوبت محیطی ویژه جوجه کشی

دستگاه کنترلر دما و رطوبت محیطی 

ویژه جوجه کشی با سنسور بسیار دقیق dht22

و قابلیت چرخش تخم ها 

قابلیت راه اندازی با انواع المان های مصرف کننده 

با قیمت مناسب 

انتخاب ده پرنده مختلف و سیستم کنترل دستی 

اجرا ستر و هچر خودکار 

دارای سیستم حفاظت دو برابری 

این برگ نما را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
برگ نماهای مرتبط
پالس الکترونیک سیستم پالس الکترونیک سیستم 1 out of 10 based on 6 ratings.