کنترلر دما و رطوبت تحت وب TMS-64

کنترلر دما و رطوبت تحت وب TMS-64


کنترلر دما و رطوبت تحت وب TMS-64

کنترلر دما و رطوبت تحت وب TMS-64

 

مشخصات فنی:

ﺍﺑﻌﺎد:96*96*100 mm
ﺗﻐﺬﯾﻪ: 220VAC
ﻣﺤﺪوده وﻟﺘﺎژ : 10~0 V ﯾﺎ 5~0
ﻣﺤﺪوده ﺟﺮﯾﺎن : mA 20-4
ﺗﻌﺪﺍد ﺳﯿﮕﻨﺎل ورودی (آﻧﺎﻟﻮگ ﯾﺎ دﯾﺠﯿﺘﺎل) : 3
ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﺠﺰﺍ ﺑﺮﺍی ﻫﺮ ورودی
ﺧﺮوﺟﯽ آﻻرم ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺮﺍی ﻫﺮ ورودی
ﺿﺒﻂ ﺍﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﻓﻈﻪ: 9000 رﮐﻮرد
ﻧﺮخ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدﺍری ﺍﺯ 5 ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺗﺎ 12 ﺳﺎﻋﺖ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺍرﺳﺎل ﺍﻃﻼﻋﺎت ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ GPRS٬ ADSL و ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺍﻃﻼﻋﺎت روی ﺑﺴﺘﺮ وب
ﺍﻣﻜﺎن ﺍرﺳﺎل و درﯾﺎﻓﺖ SMS
ﻧﺮم ﺍﻓﺰﺍر ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮔﺰﺍرش ﮔﯿﺮی ﻟﺤﻈﻪ ﺍی و رﺳﻢ ﻧﻤﻮدﺍر

نسخه تحت ویندوز


اسم و آدرس دستگاه
اطلاعات سنسورها، وضعیت خروجی ها و وضعیت آلارم‌ها
نمایش گراف هر سنسور در صفحه اصلی

قابلیت تغییر نمایشگر وضعیت دریافت اطلاعات از دستگاه
دکمه های کنترلی
نمایش نحوه دسترسی
ساعت و تاریخ
قابلیت تغییر زبان


تغییر رمز عبور تعیین دستگاه های موجود در شبکه

گزارش گیری و رسم گراف با قابلیت ذخیره سازی
نسخه تحت وب

 


دسترسی به اطلاعات تمامی دستگاه های زیر مجموعه

تعیین زیرمجموعه تا شش سطح با قابلیت مشاهده، ویرایش و مدیریت اعضای زیرمجموعه برای هر عضو

نمایش وضعیت آخرین داده دریافتی از هر دستگاه

نمایش گراف مقادیر سنسورها، وضعیت خروجی و آلارم هر سنسور در بازه زمانی مشخص

سفارشی کردن تنظیمات گرافیکی برای نمایش لوگو و نام تجاری مشتری

 

دانلود و مشاهده کاتالوگ

پیوست ها - کنترلر دما و رطوبت تحت وب TMS-64
4935555833-کنترل دما تحت وب .jpg New Picture (8).jpg New Picture (9).jpg New Picture (5).jpg New Picture (1).jpg3398
10 بهمن 1393 - 10:46 10 بهمن 1393 - 10:47
این محصول را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

محصولات مشابه - کنترلر دما و رطوبت تحت وب TMS-64