فرکانس متر رومیزی MS6100 _ Mastech

"MS6100 فرکانس متر رومیزی "
فرکانس متر رومیزی   MS6100  _  Mastech

"فرکانس متر رومیزی
قابلیت اندازه گیری:
10 Hz ~ 1.3 GHz
دیگر قابلیت ها:
دارای دو کانال جهت اندازه گیری دقیق تر فرکانس
کانالA 10 Hz / 100 Hz :

کانالB 100 Hz / 1.3 GHz :
"

101
30 تیر 1394 - 13:17
7.jpg