products

فرکانس متر

فرکانس متر

فرکانس متر چیست؟ 

فرکانس متر یکی از ابزار های مهم که در سیستم های الکترونیکی و مخابراتی مورد استفاده قرار می گیرد در واقع فرکانس متر ابزاری برای نمایش فرکانس یک سیگنال تناوبی می باشد. برخی از آنها برای اندازه گیری فرکانش های پایین و بعضی برای اندازه گرفتن فرکانس های بالا مورد استفاده قرار می گیرند.اجزای تشکیل دهنده آن دو عدد سیم پیچ، صفحه ای با اعداد مشخص و عقربه برای نشان دادن فرکانس می باشد. 

انواع فرکانس متر

فرکانس متر جز تجهیزات ابزار دقیق به شمار می رود .این محصول در دو نوع آنالوگ و دیجیتال عرضه میگردد و فرکانس متر های رایج فرکانس متر ارتعاشی و فرکانس متر دیسک چرخان می باشد.