مولتی متر الکتریکال مدل EMM5

مناسب برای انواع تابلوهای برق در بخش های مختلف صنعت، مراکز موتوری، ژنراتورها و ... .
205
24 شهریور 1393 - 17:00 24 شهریور 1393 - 17:02