آمپرمتر1000A AC/DC قابل اتصال به کامپیوتر MS2115B _ Mastech

"MS2115B مپرمتر1000A AC/DC قابل اتصال به کامپیوتر "
آمپرمتر1000A AC/DC قابل اتصال به کامپیوتر   MS2115B    _    Mastech

"قابلیت اندازه گیری:
جریان:0 ~ 1000A AC/DC
ولتاژ: 0 ~ 750V AC/1000V DC
مقاومت الکتریکی: 0 ~ 60MΩ
ظرفیت خازن: 0 ~ 60mF
فرکانس:0~60MHz
اتصال کوتاه – بیزر-تست دیود
دارای حافظه مینیمم ماکسیمم – بدنه ضربه گیر
اندازه قطر کلمپ ф40mm
همراه با کیف حمل و پرابهای مربوطه
"

105
30 تیر 1394 - 11:06 30 تیر 1394 - 11:35
3.jpg