کلمپ آمپرمتر AC/DC ترمومتر دار DM-6055C _ lutron

"کلمپ آمپرمتر AC/DC ترمومتر دار DCA/ACA CLAMP METER TEMPERATURE Model : DM-6055C"
کلمپ آمپرمتر AC/DC ترمومتر دار   DM-6055C    _   lutron

"کلمپ آمپرمتر AC/DC ترمومتر دار
DCA/ACA CLAMP METER
TEMPERATURE
Model : DM-6055C
بسیار مقاوم و مستحکم
قابلیت اندازه گیری :
جریان متناوب 0-200A/1000A,AC
جریان مستقیم 0-200A/1000A,DC
ولتاژ 0-200/600V , AC/DC
دما با پرآب مربوطه C°/F° -40C° ~+750C°
مقامت الکتریکی ، نگه دارنده ماکزیمم
همراه با کیف حمل
ابعاد :230×70×36mm
"

130
22 تیر 1394 - 16:46 31 تیر 1394 - 15:57
10.jpg