آمپر متر مستقیم AA-DAS _ atbin

"آمپر متر مستقیم Direct AC Ampermeter "
آمپر متر مستقیم AA-DAS   _   atbin

"آمپر متر مستقیم
Direct AC Ampermeter
مدل :  AA-DAS
ابعاد : 96x96x100
نوع نصب : تابلویی
صفحه نمایش : 4 Digit 
1 % ± 1 Digit دقت :
AC Currentسیگنال ورودی :
0-30 A دامنه اندازه گیری جریان :
1 Phase نوع اتصال به شبکه :
220V AC ± 10% ,50-60Hz ولتاژ تغذیه :
»1.8VA توان مصرفی :
نوع اتصال به دستگاه : پیچ با واشر نگهدارنده سیم
"

122
20 تیر 1394 - 13:03
2.jpg