مولتی متر117 _ fluke

"MultiMeter مولتی متر"
مولتی متر117    _   fluke

"MultiMeter
مولتی متر
Model : 117

True Rms
:قابلیت اندازه گیری
10A : AC جریان
600V : AC ولتاژ
10A : DC جریان
600V : DC ولتاژ
10000 µF :ظرفیت خازن
50K HZ :فرکانس
40 M Ω :مقاومت الکتریکی
-40 ~ +400ċ :دما"

87
20 تیر 1394 - 16:08
2.jpg