ترمومتر دوکاناله TM-914C _ lutron

"ترمومتر دوکاناله DUAL CHANNEL THERMOMETER Model : TM-914C"
ترمومتر دوکاناله   TM-914C  _  lutron

"ترمومتر دوکاناله

DUAL CHANNEL THERMOMETER
Model : TM-914C
قابلیت اندازه گیری: -40 ̴+1200° C
قابلیت اتصال کلیه پرابهای تیپ K بدون کالیبره کردن
ابعاد کوچک
همراه با کیف حمل
ابعاد : 108×73×23 mm"

88
24 تیر 1394 - 15:16 31 تیر 1394 - 12:13
16.jpg