products

دماسنج - ترمومتر

دماسنج - ترمومتر

دماسنج یا ترمومتر چیست؟

دماسنج یا ترمومتر ها برای اندازه گیری پارامترهای دما و حرارت مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین برای اندازه گیری دماهای بالاتر از دماسنج ترموکوپلی و آذر سنج استفاده می شود. نحوه کارایی دماسنج ها به این شکل است که وقتی مخزن آن با گرما در تماس می باشد ماده درون آن منبسط شده به همین جهت نیاز به فضای بیشتری دارد پس داخل لوله ای که اندازه گذاری شده شروع به حرکت می کند که در نهایت عددی که بر روی آن می ایستاد نشان دهده دمای آن جسم یا محیط می باشد. 

انواع دماسنج یا ترمومتر

دماسنج یا ترمومتر در دو نوع جیوه ای و الکلی عرضه می گردد .این محصول نیز جز تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق می باشد که انواع ساده آنرا در خانه هایمان داریم.