لرزش سنج قلمی PVB-820 _ lutron

"لرزش سنج قلمی VIBRATION METER Model : PVB-820"
لرزش سنج قلمی   PVB-820     _    lutron

"لرزش سنج قلمی
VIBRATION METER
Model : PVB-820
قابلیت اندازه گیری :
سرعت : 0.5 ̴200 mm/S
شتاب : 200m/S^20.5 m ̴
دارای IP -65 (ضد آب)
همراه با کیف حمل"

93
24 تیر 1394 - 12:26 31 تیر 1394 - 14:28
44.JPG