گشتاور سنج با پراب سرخود TQ-8803 _ lutron

"گشتاور سنج با پراب سرخود (آچار ترک) TORQUE WRENCH,1000 Kg f-cm Model : TQ-8803"
گشتاور سنج با پراب سرخود  TQ-8803   _   lutron

"گشتاور سنج با پراب سرخود (آچار ترک)

TORQUE WRENCH,1000 Kg f-cm
Model : TQ-8803
قابلیت اندازه گیری : 50 ̴1000 kgf.cm/43 ̴868 lbf-inch/490 ̴9810 N.cm
ابعاد : 450×55×37 mm
وزن : 1050 g"

104
24 تیر 1394 - 13:02 31 تیر 1394 - 14:21
54.jpg