رطوبت سنج جامدات همراه با پراب MS-7011+MS71P _ lutron

"رطوبت سنج جامدات همراه با پراب HUMIDITY CONTENT Model : MS-7011+MS71P"
رطوبت سنج جامدات همراه با پراب   MS-7011+MS71P   _   lutron

"رطوبت سنج جامدات همراه با پراب

HUMIDITY CONTENT
Model : MS-7011+MS71P
قابلیت اندازه گیری :
رطوبت : 10 ̴95% RH
-25.3 ̴+48.9°C :Dew Point
دما بدون پراب : 0 ̴50°C
دما با پراب تیپ K : -100 ̴1300°C
قابلیت اتصال به PC توسط کابل RS-232 و USB و نرم افزار مربوطه
قابلیت ثبت اطلاعات"

154
24 تیر 1394 - 14:57 31 تیر 1394 - 12:16
12.jpg