ماژول ترانزیستور دارلینگتون 6DI30B-050

ماژول ترانزیستور دارلینگتون 6DI30B-050
ماژول ترانزیستور دارلینگتون 6DI30B-050

موارد استفاده
کنترل موتور AC
شرایط هوا

ولتاژ 600V
جریان
30A

2
23 تیر 1395 - 16:08