products

ترانزیستور

ترانزیستور

ترانریستور چیست ؟

از مهم ترین و پر کاربرد ترین قطعات  و تجهیزات الکترونیکی می باشند که در مدار های آنالوگ و برای تقویت کننده ها مورد استفاده قرار می گیرند. ترانزیستورها از موارد نیمه رسانایی تشکیل شده اند و به طور کلی آنها را به دو دسته ترانزیستورهای اصلی دو قطبی و ترانزیستور های میدانی تقسیم می کنند. در مدار های دیجیتالی از ترانزیستورها به جهت منبع تغذیه استفاده می شود. از کاربرد های آن می توان به این موارد اشاره کرد: تقویت کننده ها، تثبیت کننده ها، استفاده از آن به عنوان سوئیچ، در نوسان سازها، در مدارات آشکار ساز، در مخلوط کننده ها، در مدارات مدولار. 

z