سنسور اندازه گیری لیزری LE

سنسور اندازه گیری لیزری LE
سنسور اندازه گیری لیزری LE

سنجش پرتو قرمز قابل مشاهده، کلاس 2 لیزر، 650nm
منبع تغذیه 12تا30VDC
خروجی NPN,PNP
آمپر خروجی4 تا 20 میلی آمپر و 0 تا0 ولت

7
22 تیر 1395 - 13:43