سنسور جریان

سنسور جریان current
سنسور جریان

هوا
مقاوم در برابر خوردگی پلاستیکی
غده کابل M32 برای اتصالات مقاوم در برابر فشار
تنظیم با پتانسیومتر و یا آموزش در
طرح های مختلف در دسترس

7
22 تیر 1395 - 12:38