پرده نوری BWC

پرده نوری BWC
پرده نوری BWC

ویژگی های اصلی
سنجش تا 7 متر
نصب آسان توسط تابع حالت نصب و راه اندازی
ساخته شده در حفاظت از تداخل، عملکرد خود تشخیص
شاخص درخشندگی بالا برای امیتر و گیرنده برای بررسی وضعیت در سمت، جلو، و فاصله طولانی
ساختار حفاظت IP65 (ساختار IEC)

6
22 تیر 1395 - 13:02