سنسور فلوتر PTFA3015

سنسور فلوتر PTFA3015
سنسور فلوتر PTFA3015

جریان خروجی: 500mA

 

9
22 تیر 1395 - 12:21