سنسور فلوتر PTFA3415

سنسور فلوتر PTFA3415
سنسور فلوتر PTFA3415

جریان خروجی: 500mA

 

10
22 تیر 1395 - 12:26