مبدل GIC

مبدل Converter


مبدل GIC

سازگار با USB 2.0
ورودی: USB 2.0 پروتکل
خروجی: RS232 در DB9 پسر اتصال سازگار با PC RS485 / RS422 در بلوک ترمینال.
سرعت ارتباط: 300bps به 230Kbps.
خودکار کنترل جهت RS485- 2W انتقال داده ها.
کابل: USB 2.0 نوع به نوع کابل B.
جداسازی گالوانیک از 1.5kV
RS232 حفاظت خط RS485 /: +/- 15kV ESD.
دارای چراغ برای انتقال سیگنال های دریافت.
2 ماژول محفظه با DIN ریلی نصب.


141
21 تیر 1395 - 11:32
این محصول را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

محصولات مشابه - مبدل GIC