مبدل سانترنو سری DCREG4

مبدل Converter
مبدل سانترنو سری DCREG4

فرکانس ورودی 50 - 60Hz قدرت
دیجیتال کامل
سازگاری کامل با نرم افزار teleservice DRIVE

6
21 تیر 1395 - 11:35