مبدلA 20-4

مبدل Converter
مبدلA 20-4

تبدیل ولتاژ و جریان را به سیگنال استاندارد 4-20mA

 

5
21 تیر 1395 - 11:31