ترموستات TZ4ST-24R

ترموستات TZ4ST-24R
ترموستات TZ4ST-24R

ویژگی ها :


منبع تغذیه
AC
100-240 VAC
حداکثر دمای عملیاتی
50°C
حداقل دمای عملیاتی
-10°C
کنترل خروجی
Relay
تعداد اعداد 4عدد

8
22 تیر 1395 - 14:34