رله کنترل دما ریلی

رله کنترل دما جی ای سی gic
رله کنترل دما ریلی

کنترل دمای محیط با سنسور دمای داخلی
رله حفاظت در مقابل تغییرات از نقطه محیط تنظیم دما (StH & StL)
نمایش ال سی دی 3 رقمی برای نمایش دما
قابلیت تنظیم افست توسط کاربر از -10 درجه تا +10 درجه
LED برای نمایش وضعیت رله

18
31 فروردین 1395 - 11:29