رله حالت جامد فوتک Tsr150DA

رله حالت جامد فوتک Tsr150DA
رله حالت جامد فوتک Tsr150DA

24-380 V
150A
سه فاز
ساخت تایوان

7
24 تیر 1395 - 9:32