ماژول تریستور SKKT 253/16 E

ماژول تریستور SKKT 253/16 E
ماژول تریستور SKKT 253/16 E

253A ولتاژ
1.6KV
آمپر
کنترل موتور DC
Softstarts موتور AC
کنترل دما
کاهنده حرفه ای نور

8
24 تیر 1395 - 10:32