ماژول تریستور MCD162-16io1

ماژول تریستور MCD162-16io1
ماژول تریستور MCD162-16io1

ویژگی ها / مزایای
تریستور برای فرکانس خط
مسطح تراشه و پسیو

مورد استفاده

کنترل موتور Softstart AC
کنترل موتور DC
مبدل
کنترل قدرت AC
نورپردازی و دما کنترل

ولتاژ 1600V
جریان
190A

5
24 تیر 1395 - 10:52