محصولات شرکت فن اکسین ویرا

مولتی متر الکتریکال مدل EMM5

مناسب برای انواع تابلوهای برق در بخش های مختلف صنعت، مراکز موتوری، ژنراتورها و ... .