ماژول ترانزیستور 6DI100A-050

ماژول ترانزیستور 6DI100A-050
ماژول ترانزیستور 6DI100A-050

موارد استفاده
کنترل موتور AC
شرایط هوا

ولتاژ 450V
جریان
100A

3
23 تیر 1395 - 16:09