ترمومتر 12 کاناله دارای حافظه BTM-4208SD _ lutron

"ترمومتر 12 کاناله دارای حافظه 12 CHANNEL THERMOMETER REC Model : BTM-4208SD"
ترمومتر 12  کاناله دارای حافظه  BTM-4208SD   _  lutron

"ترمومتر 12 کاناله دارای حافظه

12 CHANNEL THERMOMETER REC
Model : BTM-4208SD
قابلیت اتصال پراب های تیپ : J/K/T/E/R/S
قابلیت اندازه گیری :
تیپ : 100 ̴~ +1300°C-
تیپ ̴ -100~ 1200°C : J
قابلیت نمایش همزمان دمای 12محیط
قابلیت اتصال به PC توسط کابل RS-232 و USB و نرم افزار مربوطه
قابلیت ثبت اطلاعات روی کارت حافظه
(SD CARD 1 ̴16G)"

127
24 تیر 1394 - 14:06 31 تیر 1394 - 12:24
BTM-4208SD.JPG 1.JPG