نیروسنج FG-5020 _ lutron

"نیروسنج FORCE GAUGE ,20 Kg Model : FG-5020"
نیروسنج   FG-5020    _    lutron

"نیروسنج

FORCE GAUGE ,20 Kg
Model : FG-5020
قابلیت اندازه گیری : 0 ̴20 kg
دقت اندازه گیری بالا
واحدهای اندازه گیری : kg/LB/Newton
قابلیت اتصال به PC توسط کابل RS-232 و USB و نرم افزار مربوطه
نگه دارنده ماکزیمم
همراه با کیف حمل"

87
24 تیر 1394 - 11:02 31 تیر 1394 - 14:41
20.jpg