سرعت سنج باد با پراب سرخود LM-81AM _ lutron

"سرعت سنج باد با پراب سرخود ANEMOMETER LM-81AM"
سرعت سنج باد با پراب سرخود  LM-81AM   _   lutron

"سرعت سنج باد با پراب سرخود

ANEMOMETER
LM-81AM
قابلیت اندازه گیری : 0.4 ̴30.0 m/s
واحدهای اندازه گیری :
m/s , km/h ,MPH, knots, ft/min
دارای حافظه – مینیمم و ماکزیمم و دکمه نگه دارنده صفحه نمایش
ابعاد کوچک
همراه با کیف حمل
"

116
24 تیر 1394 - 11:44 31 تیر 1394 - 14:34
34.jpg