آمپرمتر2007A _ KYORITSU

"AC DIGITAL CLAMP METER Model: 2007A کلمپ آمپرمتر600A AC"
آمپرمتر2007A   _   KYORITSU

"AC DIGITAL CLAMP METER
Model: 2007A
کلمپ آمپرمتر600A AC
:قابلیت اندازه گیری
Aجریان:0 ~ 600 AC
Vولتاژ: 0 ~ 750 AC
مقاومت الکتریکی: 0 ~ 2KΩ
:دیگر قابلیت ها
تست اتصال کوتاه - بیزر
195(L)x78(W)x36(D)mm:ابعاد
Condtinuity Size:Ø33mm
"

98
22 تیر 1394 - 11:19 31 تیر 1394 - 16:37
7.jpg