میگر عقربه ای 3123A _ KYORITSU

"ANALOGUE INSULATIONTESTER Model: 3123A میگر عقربه ای 10000V"
میگر عقربه ای 3123A    _   KYORITSU

"ANALOGUE INSULATIONTESTER
Model: 3123A
میگر عقربه ای 10000V
قابلیت اندازه گیری:
ولتاژتزریقی: 5000/1000V
مقاومت الکتریکی: 0 ~ 10GΩ /400G Ω
دیگر قابلیت ها:
همراه با پرابهای مربوطهو کیف حمل
ابعاد:200(L)x140(W)x80 (D)mm
"

95
22 تیر 1394 - 13:48 31 تیر 1394 - 16:19
7.jpg