سر سیم و وایرشو

اتصال انواع کابل و سیم به هادی و به یکدیگر
سر سیم  و  وایرشو
  • اتصال سیم به هادی
  • اتصال سیم به پیچ بدون نیاز به باز کردن پیچ
  • اتصال مستقیم سیم به ترمینال
  • اتصال موقت دو سیم به یکدیگر
  • اتصال دایم دو سیم
  • افزایش طول دو سیم
251
11 شهریور 1394 - 14:55 11 شهریور 1394 - 14:57
.jpg