حفاطت موتور دیجیتالی(الکترونیکی) _ HYUNDAI

"حفاطت موتور دیجیتالی(الکترونیکی) در سه مدل : اقتصادی،استاندارد،دولوکس- "
حفاطت موتور دیجیتالی(الکترونیکی)  _  HYUNDAI

"حفاطت موتور دیجیتالی(الکترونیکی)
در سه مدل : اقتصادی،استاندارد،دولوکس-
جهت حفاظت(اضافه جریان و افت جریان-قطع فاز،توالی فاز و تقارن فاز-نشت جریان یا اتصال کوتاه و ...)-
با قابلیت نصب گوناگون-"

94
21 تیر 1394 - 15:49
2.jpg