HYUNDAI - N700E

کنترل دورموتور N700,N700E
HYUNDAI - N700E

" فشارضعیفAC کنترل دورموتورهای
-تکفاز 2/2-4/. کیلووات
N700Eو N700-سه فاز 350-4/0 کیلووات در دو مدل
-کنترل دور موتورهای مخصوص فن و پمپ
-ایجاد گشتاور بالا هنگام راه اندازی و ارنباط با شبکه توسط پورتRS485

"

117
16 تیر 1394 - 12:04 29 تیر 1394 - 18:09
5.jpg