تایمر کنترل موتور

تایمر کنترل موتور جی ای سی gic
تایمر کنترل موتور

کم مصرف
پاسخ فرکانسی بالا
باریک با عرض 17.5 میلی متر
LED نمایشگر برای رله و بار خروجی

29
31 فروردین 1395 - 13:33