تایمر مولتی H3B-R _ anly

"Multi-Range Analogue Timer تایمر مولتی رنج- مولتی ولت"
تایمر مولتی H3B-R     _     anly

"H3B-R
Multi-Range Analogue Timer
تایمر مولتی رنج- مولتی ولت
کارکرد در ولتاژهای 24~240 (حفاظت شده در برابر نوسان برق)AC/DC(V)
دارای 5 مدل مختلف
هر مدل دارای 4 رنج قابل تغییر
برنامه ریزی به دو روش
2عملکرد فلاشر(لحظه ای) 1-عملکرد معمولی-
دقت بسیار بالا
عمر طولانی
اقتصادی
"

148
20 تیر 1394 - 11:24
7.jpg