مولتی متر fluke _ 87v

"MultiMeter مولتی متر"
مولتی متر  fluke  _  87v

"MultiMeter
مولتی متر
Model :87v

: قابلیت اندازه گیری
10A : AC جریان
1000V : AC ولتاژ
10A : DC جریان
1000V : DC ولتاژ
10000 µF :ظرفیت خازن
200K HZ :فرکانس
50 M Ω :مقاومت الکتریکی
-200 ~ +1090ċ :دما"

84
20 تیر 1394 - 16:03
1.jpg