Mastech _ MS8216 مولتی متر دیجیتال جیبی

"مولتی متر دیجیتال جیبی MS8216 "
Mastech  _   MS8216    مولتی متر دیجیتال جیبی

"قابلیت اندازه گیری:
ولتاژ: 0 ~ 600V AC/ DC
مقاومت الکتریکی: 0 ~ 40MΩ
ظرفیت خازن: 0 ~ 200µF
فرکانس:0~100KHz
اتصال کوتاه –بیزر-تست دیود –
همراه با کیف حمل و پرابهای مربوطه
"

95
30 تیر 1394 - 16:28
8.jpg